Systeembeheer & Ondersteuning

Wat wij doen Storeitonline richt zich op het beheren en ondersteunen van IT servers, systemen en software in het  Midden en Klein Bedrijf.

 

Met een jarenlange IT achtergrond is storeitonline in staat om problemen te analyseren en op te lossen, of een oplossing aan te dragen.

 

Daarnaast kan storeitonline, met behulp van een aantal eigen diensten, uw servers en systemen beheren zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen expertise en de IT zorg aan ons over laat. 


Wij denken graag met u mee bij uw IT vraagstukken. En samen zorgen we ervoor dat uw systemen in dienst van u werken en geen bron van ergernis worden.

 

 

Neem contact met ons op

Hardening & Auditing

Root toegang uitzetten (PermitRootLogin)

Vanuit de systeem hardening is één van de zaken die eigenlijk direct aangepakt dient te worden tijden de installatie van een server de rechtstreekse toegang tot server van de root gebruiker uitzetten.

Zeker als de server rechtstreeks vanaf internet te benaderen is zal dit de één van eerste stappen zijn die gemaakt worden in de systeem hardening naast het aanpassen van de sshd poort.

Lees meer...

SSHD Poort nummer wijzigen

Vanuit de systeem hardening is één van de zaken die eigenlijk direct aangepakt dient te worden tijden de installatie van een server de toegang tot server via ssh (Secure Shell) poort 22.

Zeker als de server rechtstreeks vanaf internet te benaderen is zal dit de eerste stap zijn die gemaakt wordt in de systeem hardening.

Lees meer...

Systeem hardening & auditing

Met systeem hardening bedoelen we het weg nemen van alle mogelijke zaken die de veiligheid van het systeem en de daarop aanwezige data in gevaar zouden kunnen brengen.

Systeem hardening zou feitelijk altijd onderdeel moeten zijn van het inrichten van systemen. Daarnaast ben je ná het inrichten en de systeem hardening nog niet klaar. De wereld verandert gigantisch snel, en dat wat gisteren nog als een veilige situatie werd beschouwd tijdens de systeem hardening, kan vandaag alweer achterhaald zijn. Daarom gaat systeem hardening hand in hand samen met auditing.

Lees meer...