Systeembeheer & Ondersteuning

Wat wij doen Storeitonline richt zich op het beheren en ondersteunen van IT servers, systemen en software in het  Midden en Klein Bedrijf.

 

Met een jarenlange IT achtergrond is storeitonline in staat om problemen te analyseren en op te lossen, of een oplossing aan te dragen.

 

Daarnaast kan storeitonline, met behulp van een aantal eigen diensten, uw servers en systemen beheren zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen expertise en de IT zorg aan ons over laat. 


Wij denken graag met u mee bij uw IT vraagstukken. En samen zorgen we ervoor dat uw systemen in dienst van u werken en geen bron van ergernis worden.

 

 

Neem contact met ons op

Linux tijdzone (timezone) aanpassen

Een regelmatig terug kerende vraag is hoe men op Linux / Unix servers de tijdzone (timezone) aan kan passen.

De tijdzone (timezone) wordt gebruikt om uw server automatisch de zomer en wintertijd aanpassingen voor uw regio aan te passen, en de juiste tijd te tonen als u deze op vraagt.

De tijdzone (timezone) kan server breed, of per gebruiker / applicatie aangepast worden. Over het algemeen zal gekozen worden om de tijdzone (timezone) server breed correct te zetten, en slechts zeer sporadisch zal er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om het voor een gebruiker of applicatie anders in te stellen dat voor het server.

De meeste linux distributies gebruiken leveren de tijdzone (timezone) informatie via het package genaamd 'tzdata'.

Server breed

Normaliter wordt de tijdzone (timezone) gezet tijdens het inrichten van de linux server. Maar met veel van de huidige mogelijkheden, worden servers al geïnstalleerd geleverd, en kan men direct aan de slag. In die gevallen zullen een aantal zaken nog zelf geconfigureerd moeten worden, waaronder dus de tijdzone (timezone).

Om de tijdzone (timezone) linux server breed in te stellen kun u de volgende stappen volgen :

 1. Controleer de huidige tijdzone (timezone) instelling met het commando 'date' :

  # date

  Wed Jan 14 09:40:40 GMT 2015

 2. Indien de waarde (GMT in dit voorbeeld) niet correct is, voer dan de volgende command's uit als root om deze te veranderen naar CET  :

  # rm /etc/localtime

  rm: remove regular file `/etc/localtime'? y

  # ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime

 1. Controleer daarna opnieuw met 'date' :

  # date

  Wed Jan 14 10:41:09 CET 2015

Centos 7

In Centos 7 is bovenstaande methode nog steeds valide, maar kan ook gebruik gemaakt worden van de volgende commando's

Voor het weergeven van de beschikbare tijdzones:

timedatectl list-timezones

Om de tijdzone (timezone) in te stellen :

timedatectl set-timezone Europe/Amsterdam

En om de waarde te controleren :

timedatectl

 

Gebruiker specifiek

Het kan voorkomen dat u voor een specifieke gebruiker of applicatie graag een andere tijdzone (timezone) zou willen gebruiken.

Dit kan door gebruik te maken van environment variabele 'TZ'.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe dat werkt.

$ date
Wed Jan 14 10:17:42 UTC 2015
$ export TZ="Europe/Amsterdam" $ date
Wed Jan 14 11:17:56 CET 2015

Indien u deze waarde altijd voor deze gebruiker wilt toepassen, zult u deze variabele in de '.bash_profile' van de betreffende gebruiker moeten opnemen.

Bekende problemen

Hieronder volgt een overzicht van bij ons bekende problemen, en de oplossingen hiervoor.

Tijdzone (timezone) automatisch aangepast.

Bij CENTOS en mogelijk andere linux distributies kan het voorkomen dat plotseling de tijdzone (timezone) weer aangepast is naar UTC. Deze automatische aanpassing is naar alle waarschijnlijkheid gerelateerd aan het updaten van het 'tzdata' package. Onduidelijk is op dit moment nog, waarom dit niet altijd het geval is.

Middels bovenstaande instructies kunt u uw de tijdzone (timezone) weer herstellen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost en zal bij een volgende update dit opnieuw uitgevoerd moeten worden. Een aangedragen oplossing voor dit probleem is het instellen van de gewenste tijdzone (timezone) in '/etc/sysconfig/clock'. Wij hebben deze oplossing nog niet volledig geverifieerd.

 

Vraag of Opmerking ?

 

Heeft u, naar aanleiding van bovenstaand artikel, of een van de andere artikelen nog vragen of opmerkingen ? Of komt u er met onze uitleg niet mee verder ? Denkt u dat een aanpassing of toevoeging nodig zou zijn ? Schroom niet om ons berichtje te sturen met uw vraag of informatie via ons contact formulier of per mail