Systeembeheer & Ondersteuning

Wat wij doen Storeitonline richt zich op het beheren en ondersteunen van IT servers, systemen en software in het  Midden en Klein Bedrijf.

 

Met een jarenlange IT achtergrond is storeitonline in staat om problemen te analyseren en op te lossen, of een oplossing aan te dragen.

 

Daarnaast kan storeitonline, met behulp van een aantal eigen diensten, uw servers en systemen beheren zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen expertise en de IT zorg aan ons over laat. 


Wij denken graag met u mee bij uw IT vraagstukken. En samen zorgen we ervoor dat uw systemen in dienst van u werken en geen bron van ergernis worden.

 

 

Neem contact met ons op

Wat doet een systeembeheerder

Uiteraard is het makkelijkste antwoord dat een systeembeheerder systemen beheerd. Maar wat houdt dit dan precies in ? Dit artikel probeert in het kort duidelijk te maken wat een systeembeheerder doet, of in de ogen van storeitonline in ieder geval, zou moeten doen.

Dat begint natuurlijk al met de vraag wat is een systeem ?

Volgens storeitonline beperkt zich dat niet tot de server zelf. Ook alle andere componenten binnen de IT Infrastructuur worden gezien als systeem. Dus ook een switch, router, firewall, modem, tape drive, nas.... etc.

Met dat in het achterhoofd, volgt natuurlijk de vraag wat er wordt verstaan onder beheer.

Beheer bevat een groot aantal taken met als uiteindelijke doel dat de IT Infrastructuur (en dus alle systemen en overige componenten daarbinnen) beschikbaar is en blijft, en dat volgens de eisen die daaraan gesteld zijn. Dus met de gestelde performance, de juiste beveiliging, juiste toegangen etc.

Daartoe zal een systeembeheerder onder andere de volgende beheer taken uitvoeren:

  • toegangsbeheer (wie krijgt waar toegang, en met welke rechten, wachtwoorden resetten e.d.)
  • monitoring (Het controleren dat alle componenten foutloos en fatsoenlijk werken, inclusief performance meetingen e.d.)
  • hardware vervangen (Indien er een component stuk is)
  • aanmaken van filesytemen, mappen, extra schijf ruimte
  • installeren en eventueel configureren van software
  • systeem updates installeren
  • beveiligingsbeleid toepassen (Niet alleen gebruikersbeheer, maar ook firewalls, en applicatie rechten)
  • backup maken/controleren (en restoren als dat nodig is)
  • Meedenken en/of bepalen welk beleid er gevoerd dient te worden ten aanzien van de IT Infrastructuur, de beveiliging ervan, backup strategie etc.
  • Documenteren van de IT Infrastructuur, standaard beheer taken, architectuur etc. (Dit alles om continuïteit van de IT Infrastructuur te kunnen waarborgen indien de beheerder afwezig is.)

Zoals valt te zien is het een hele waslijst aan beheer taken waar een systeembeheerder verantwoordelijk voor is. En in grote IT omgevingen zijn die beheer taken dan ook verdeeld over een team aan systeembeheerders. Daarnaast vindt er in grote IT omgevingen vaak een splitsing plaats tussen de verschillende IT Infrastructuur onderdelen. Dit bevorderd de kennis van dat specifieke onderdeel, waardoor kwaliteit en continuïteit verbeterd worden.

In kleine IT Infrastructuren is het niet doenlijk om voor de verschillende onderdelen specialisten in dienst te hebben. En kijkend naar MKB is vaak een fulltime systeembeheerder niet rendabel. Dus wordt het systeembeheer vaak belegd bij een werknemer die toevallig 'iets van computers' weet. Dat brengt een zeker risico met zich mee ten aanzien van de bedrijfsvoering. De systeembeheerder bezit dan veelal niet de juiste kennis om bepaalde zaken te kunnen uitvoeren of te kunnen beoordelen wat de impact is van bepaalde activiteiten. Daarnaast heeft het systeembeheer geen prioriteit voor de werknemer in kwestie, waardoor er heel ad hoc beheerd wordt (lees: beheer vindt pas plaats als er een probleem is). En vaak stapelen de problemen zich dan plotseling op met als gevolg dat er geen vertrouwen meer is in de IT en het als een noodzakelijk kwaad wordt gezien.

Een kleine IT infrastructuur heeft als voordeel dat het aantal verschillende componenten vaak niet zo groot is, en de aanwezige componenten minder complex zijn. Dat neemt echter niet weg dat de systeembeheerder kennis moet hebben van netwerken, beveiliging, os (operating systeem), backup en waarschijnlijk ook nog van diverse applicaties die op de systemen draaien.

Wilt u meer weten over systeembeheer, en hoe dat eventueel in uw situatie toegepast kan worden, neem dan geheel vrijblijvend eens contact met ons op. We kunnen uw situatie desgewenst beoordelen en/of een advies uitbrengen ten aanzien van uw IT infrastructuur en het beheer ervan.