Systeembeheer & Ondersteuning

Wat wij doen Storeitonline richt zich op het beheren en ondersteunen van IT servers, systemen en software in het  Midden en Klein Bedrijf.

 

Met een jarenlange IT achtergrond is storeitonline in staat om problemen te analyseren en op te lossen, of een oplossing aan te dragen.

 

Daarnaast kan storeitonline, met behulp van een aantal eigen diensten, uw servers en systemen beheren zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen expertise en de IT zorg aan ons over laat. 


Wij denken graag met u mee bij uw IT vraagstukken. En samen zorgen we ervoor dat uw systemen in dienst van u werken en geen bron van ergernis worden.

 

 

Neem contact met ons op

Software update altijd naar het laatste level of juist niet ?

Met een software update komt regelmatig de discussie naar voren of je altijd op het allerlaatste level moet willen zitten, of liever op het één na laatste level (n -1) ? Een echt eenduidig antwoord op die vraag is niet echt te geven. Het is namelijk sterk afhankelijk van een aantal factoren en omstandigheden.

Dit artikel geeft een aantal argumenten die een rol kunnen spelen in de te nemen beslissing.

Test mogelijkheid

Heeft u in uw IT Infrastructuur de luxe van een test omgeving, dan zal elke software update eerst op de test omgeving geïnstalleerd worden. Dat houdt in dat uw test omgeving altijd voorzien zal zijn van de laatste software updates, en dat u daar test of de update ook zonder problemen werkt.

Software bug

Het risico van het installeren van de allerlaatste software update is dat er potentieel een software bug geïntroduceerd wordt die nog niet opgelost is.

Hoewel software leveranciers veelal uitgebreide test scenario's loslaten op hun nieuwste software update, kan het voorkomen dat, zeker aan de 'randen van de functionaliteit' van de software, met de laatste software update een probleem geïntroduceerd is welke bij het testen bij de leverancier niet naar voren gekomen is.

Opgelost probleem

Als een software update een oplossing bevat voor een probleem waar u ook veel last van heeft, dan wilt u dit zo snel mogelijk geïnstalleerd hebben.

Fallback

Als er een software update beschikbaar is, en deze is dusdanig ingrijpend dat u na het in productie gaan (en dus productie data hebt aangepast), nauwelijks tot niet terug kunt naar de oude versie, dan zult u er eerder voor kiezen om (voorlopig) de software update niet te installeren.

Beveiligingsupdate

Bevat de software update ook het dichten van één of meer beveiligingslekken? Zo ja, dan dient u voor uzelf te bepalen of dat lek van toepassing is op uw omgeving, en of het eventueel met aanpassingen aan uw omgeving zonder een software update te dichten is (bv. Door een aanpassing van firewall of een instelling ergens)

Afwachten

Natuurlijk kunt u ook gewoon afwachten en geen software update installeren omdat alles toch gewoon goed werkt. Deze optie is echter niet aan te raden. Veelal zal met het ouder worden van uw versie ook de ondersteuning van uw leverancier verlopen. Dus als u plotseling een probleem zou krijgen, bestaat de kans dat u geen ondersteuning meer heeft bij het oplossen en u eerst naar een ondersteund level dient te updaten.

Daarnaast worden in updates ook vaak beveiligingslekken gedicht. Het niet installeren van de laatste software update kan uw omgeving dus kwetsbaar maken.

Keuze maken

Elk afzonderlijk hierboven besproken argument zal op zichzelf een duidelijk antwoord geven over het wel of niet updaten met de laatste software update. Maar het kan zomaar zijn dat een aantal argumenten elkaar tegenspreken. De eenvoudigste methode om een keuze te kunnen gaan maken is het toepassen van een beslismatrix.

Om u een beetje op weg te helpen, hier een voorbeeld beslismatrix:

Elk punt heeft een normering van 1-5, waarbij 1 in houdt dat er absoluut geen update moet worden uitgevoerd, en 5 in houdt dat een software update zonder enige problemen gewoon uitgevoerd kan worden of noodzakelijk is.

Item

Waarde uitleg

Waarde

Test mogelijkheid

Heeft u de software update getest in een test omgeving, of op enige manier gezien dat de update geen problemen introduceert ?

( 1=nee, 2=beperkt, 3=gedeeltelijk, 4=overgrote deel, 5=volledig)

 

Risico software bug

Gebruikt u de 'randen van de functionaliteit' ?

( 1=altijd, 2=regelmatig, 3=vaak, 4=soms, 5=nooit)

 

Opgelost probleem

Bevat de software update een oplossing voor een probleem waar u ook tegen aan loopt en Hoe belangrijk is het dan dat dit probleem wordt opgelost ?

( 1=geen probleem opgelost, 2=onbelangrijk probleem opgelost, 3=probleem opgelost, 4=regelmatig terugkerend probleem opgelost, 5=zeer belangrijk probleem opgelost)

 

Fallback

Is er na de software update een mogelijkheid om terug te vallen op de oude versie ?

( 1=nee, 2=waarschijnlijk wel, 3=ja met de nodige inspanning, 4=ja relatief eenvoudig, 5=ja, zonder problemen)

 

Beveiligingsupdate

Bevat de software update het dichten van een beveiligingslek ?

( 1=nee, 2=ja maar het lek is niet op onze omgeving van toepassing, 3=ja maar met een kleine aanpassing is het lek ook zonder update te dichten, 4=ja en handmatige aanpassingen hebben impact op de door ons gebruikte functionaliteit, 5=ja, en geen andere mogelijkheid om het te dichten)

 

Ondersteuning

Hoe lang wordt u huidige versie nog ondersteund ?

( 1=meer dan 1 jaar, 2=minder dan 1 jaar, 3=paar maanden, 4=paar weken, 5=wordt niet meer ondersteund)

 

...

 

 

...

 

 

Bereken nu het belang/risico van het installeren van de laatste software update (percentages toegevoegd zodat u uw beslis scores kunt aanpassen als u zelf nog een punt toe voegt aan de matrix):

Minimale score is 6, maximale score is 30.

Bij 23 of meer punten (75% van maximum aantal) : installeer de laatste software update. De noodzaak is hoof, en de risico's zijn zeer gering.

Tussen 15 (50%) en 23 punten : de noodzaak voor de laatste software update is aanwezig, maar er zitten risico's aan verbonden

Tussen 8 (25%) en 15 punten : er is geen noodzaak om een dergelijke operatie uit te voeren.

Minder dan 8 punten : er is geen noodzaak om een dergelijke risicovolle operatie uit te voeren.

Bedenk dus dat dit een beslissing op levert om wel of niet naar het laatste level te gaan. Maar zodra er weer een software update beschikbaar komt, is het zonder meer aan te raden om de één na laatste software update te installeren.

Eventuele problemen specifiek voor de betreffende update zijn dan waarschijnlijk al opgelost met een kleine 'patch' of door een handmatige aanpassing te corrigeren.

 

Vraag of Opmerking ?

 

Heeft u, naar aanleiding van bovenstaand artikel, of een van de andere artikelen nog vragen of opmerkingen ? Of komt u er met onze uitleg niet mee verder ? Denkt u dat een aanpassing of toevoeging nodig zou zijn ? Schroom niet om ons berichtje te sturen met uw vraag of informatie via ons contact formulier of per mail