Systeembeheer & Ondersteuning

Wat wij doen Storeitonline richt zich op het beheren en ondersteunen van IT servers, systemen en software in het  Midden en Klein Bedrijf.

 

Met een jarenlange IT achtergrond is storeitonline in staat om problemen te analyseren en op te lossen, of een oplossing aan te dragen.

 

Daarnaast kan storeitonline, met behulp van een aantal eigen diensten, uw servers en systemen beheren zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen expertise en de IT zorg aan ons over laat. 


Wij denken graag met u mee bij uw IT vraagstukken. En samen zorgen we ervoor dat uw systemen in dienst van u werken en geen bron van ergernis worden.

 

 

Neem contact met ons op

Backup strategie

Data is tegenwoordig een van de meeste belangrijke dingen die er zijn. Ook in het bedrijfsleven kan men tegenwoordig niet meer zonder hun data. En als die data om welke reden dan ook verloren gaat, dan zit men met grote problemen. Voor uw data geldt dan ook dat hoe belangrijker deze data is, hoe belangrijker het wordt dat u daar ook een backup van heeft.

Voordat u begint met het bepalen van uw backup strategie even een paar punten waar u rekening mee dient te houden :

 1. Locatie
  Als u uw backup op dezelfde server bewaard als waar de data staat loopt u het risico dat bij een systeemcrash zowel uw data als de backup kwijt bent.
  Een stapje verder hierin, is dat als u uw backup in hetzelfde gebouw bewaard u bij inbraak of brand ook het risico loopt dat uw backup niet meer bruikbaar is.
 2. Media
  U kunt ervoor kiezen om uw backup naar een andere server te schrijven, maar ook plaatsen op DVD, tape, NAS en dergelijke bestaan tot de mogelijkheden. Elk type media heeft weer zijn eigen voor- en nadelen.
 3. Frequentie data wijzigingen
  Afhankelijk van hoe vaak uw data wijzigt (of juist niet), zal bepaald moeten worden hoe vaak, en welk type, backup u maakt. Dus u zult bekend moeten zijn met de frequentie waarmee uw data wijzigt.
 4. Hoeveelheid data
  Bepaal welke data u in uw backup wilt opnemen, en hoeveel data dit is.
 5. Beveiliging
  Bepaal hoe bedrijfskritisch uw data is, en of het ook bedrijfsgeheimen bevat waar concurrentie in geïnteresseerd zou kunnen zijn.
 6. Restore tijd
  Als u bij data verlies eerst nog 6 dagen nodig heeft om deze te kunnen herstellen, dan is dat vaak ook niet wenselijk.

Soorten backup

Om nu een goede backup strategie te kunnen uitwerken zult u op de hoogte moeten zijn van de verschillende soorten backup. Onderstaande tabel laat kort zien welke type backups er zijn, en welke voor en nadelen eraan kleven.

Backup soort

Beschrijving

Voordelen

Nadelen

Full backup

Complete backup van alle data die in de backup moet komen

Restore is snel omdat je slechts één set van de backup data nodig hebt.

Backup process is traag

Veel opslagruimte nodig

Differential backup

Maakt een backup van alle gewijzigde data sinds de laatste Full backup. (Ook als daarna al een andere differential backup gemaakt is !)

Sneller gemaakt dan een full backup

Sneller gerestored dan incremental backups

Minder opslagruimte nodig dan in een full backup

Restore is trager dan met een full backup

Maken van een differential backup is trager dan van een incremental backup

Incremental backup

Maakt een backup van alle bestanden die gewijzigd zijn sinds de laatste backup (full, differential of incremental)

Maken van dit type backup gaat snel

De minste hoeveelheid opslag benodigd

Zeer traag bij restore, omdat er meerdere backups, in volgorde, gerestored dienen te worden.

Bepalen backup strategie

Een perfecte backup strategie bestaat niet. Uw backup strategie moet u in staat stellen om bij data verlies deze snel en efficient te kunnen herstellen. Daarbij is elke situatie uniek, en zal dus elk bedrijf zijn eigen strategie moeten vast stellen. Sterker nog, het kan best zo zijn dat voor verschillende data binnen u bedrijf er verschillende strategieën gehanteerd worden.

Met al het bovenstaande in gedachten kunt u bepalen wanneer u van welke data een full backup zou willen maken, en met welke frequentie er incremental en differential backups gemaakt kunnen worden.

Tevens zult u moeten bepalen hoe lang u uw backup data wilt bewaren. Met andere woorden, hoe ver terug in de tijd wilt u uw data nog kunnen terughalen ? (Dit bijvoorbeeld ook om per ongeluk verwijderde bestanden terug te kunnen halen)

TIP!: teken op een bord of op papier uw strategie uit in de tijd, en bekijk op willekeurige tijdstippen hoeveel werk het kost om van dat moment een restore uit te voeren.

Uiteindelijk heeft u de voor u meest ideale strategie bepaald. Vervolgens dient u toe te werken naar het daadwerkelijk uitvoeren van die strategie. Daarbij komen ook de keuzes voor software, en media om de hoek kijken, alsook de vraag of u dit misschien geheel of gedeeltelijk buitenshuis moet beleggen.

Automatiseer uw backup strategie

Als u uw strategie bepaald heeft, en deze ook daadwerkelijk ten uitvoer brengt is het zaak om deze zoveel mogelijk te automatiseren. Te vaak worden er fouten gemaakt bij het maken van de backup. Denk bijvoorbeeld aan het overschrijven van reeds gebruikte media, het niet meenemen van backup media, het door drukte niet starten van de backup etc.

Als u uw backup strategie volledig kunt automatiseren, dan kunnen de meeste menselijke fouten in ieder geval uitgesloten worden. Dat neemt echter niet weg dat u uw backups dient te controleren op foutmeldingen en daarop dient te acteren.

Backup testen

De beste test van een backup is een restore. Het wordt zeer sterk aanbevolen om op regelmatige basis uw backup te testen door een (gedeeltelijke) restore uit te voeren. Dit kan eventueel op een andere plek als waar de originele data staat om overschrijven van uw huidige data te voorkomen.

Te vaak maken we mee dat bedrijven wel een backup maken, maar nog nooit getest hebben of deze gerestored kan worden. De gevolgen zijn dan vaak niet te overzien, omdat men niet weet hoe men een restore dient uit te voeren en er vaak op dat moment pas achter komt dat de backup eigenlijk nooit goed gemaakt was.

 

Voor meer informatie over backup strategieën en/of de backup mogelijkheden die storeitonline te bieden heeft kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Vraag of Opmerking ?

 

Heeft u, naar aanleiding van bovenstaand artikel, of een van de andere artikelen nog vragen of opmerkingen ? Of komt u er met onze uitleg niet mee verder ? Denkt u dat een aanpassing of toevoeging nodig zou zijn ? Schroom niet om ons berichtje te sturen met uw vraag of informatie via ons contact formulier of per mail